Inleiding

Er is nog nooit zoveel aandacht geweest voor huiselijk geweld en kindermishandeling als in de afgelopen jaren. Maar hebben we daarmee de kinderen waar het om gaat gered? Is er hoop dat deze afschuwelijke situatie uiteindelijk stopt? 

Professionals en wetenschappers hebben in elk geval niet stilgezeten. Er is een meldcode voor hulpverleners en er zijn drempels geslecht voor signalering.  Maar de cijfers liegen er niet om. Algemeen wordt aangenomen dat jaarlijks tenminste 118.000 kinderen in Nederland slachtoffer zijn en recent verscheen een rapport waarin wordt vastgesteld dat veel kinderen vormen van seksueel geweld ondergaan.
 

Een topje van de ijsberg haalt de krant. Het meest extreme geweld zoals kinderdoding, is nog nieuws. Voor de rest is kindermishandeling geen nieuws meer. Behalve voor de kinderen die het betreft.

Met de overgang van verantwoordelijkheden voor onder andere jeugdzorg hulp en opvang naar de gemeenten per 2015 nemen de zorgen alleen maar toe. Veel gemeenten hebben hun zaken niet op orde en de dreiging dat veel expertise en gespecialiseerde hulp verloren gaat is huiveringwekkend.   

De Associatie Stop Kindermishandeling (ASK) waarin zich tientallen ambassadeurs hebben verenigd luidt nu de noodklok. Signaleren, melden en herstellen van de schade moeten hoog op de dagelijkse agenda van beleidsmakers, buurtwerkers, onderwijzers, artsen, verpleegkundigen, therapeuten en hulpverleners. Kindermishandeling moet de hoogste prioriteit krijgen bij bewindslieden van VWS, Onderwijs en Justitie.

Een verenigde aanpak is nu nodig: Wat te DOEN om aandacht en veiligheid te herstellen en getraumatiseerde kinderen hulp te bieden? 

Volgens artikel 19 van het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind is iedereen verantwoordelijk voor de bescherming van kinderen tegen mishandeling en verwaarlozing. Gemeenten moeten dit tot hun prioriteit maken. 

Op woensdag 19 november aanstaande – de internationale dag over artikel 19 van het Kinderrechtenverdrag - organiseert ASK haar eerste landelijke conferentie en start een jaar vol energie om het tij te keren. Te beginnen met het Congres Transitie en kindermishandeling: aanpak of paniek?

Het wachten is op het volgende incident. Maar een kind IS geen incident!

Twitter mee over dit onderwerp en
het Congres Transitie
en kindermishandeling

 met #kindermishandeling @logacom

Informatiemarkt: 

Tijdens het congres wordt een informatiemarkt ingericht. Deze informatiemarkt biedt deelnemers de perfecte gelegenheid om tijdens de pauzes relevante informatie op te doen en te netwerken. Wilt u er ook bij zijn? Neem dan contact met ons op!