Voorwaarden 

Organisatie
Het Congres Transitie en kindermishandeling: aanpak of paniek? is ontwikkeld in samenwerking met Uitgeverij SWP en ASK NeSPCAN. Mediapartner van het congres is tijdschrift Pedagogiek in Praktijk (PIP). De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom in Amsterdam.
 
Datum en plaats
Het congres vindt plaats op woensdag 19 november 2014 in Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle, www.regardz.nl
 
Deelname
Deelname aan dit congres bedraagt €249,- excl. btw en is inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal. U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een factuur voor de betaling van de deelnamekosten.
 
Kortingsregeling
Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit dezelfde instelling/organisatie krijgt de tweede persoon 5% korting en de derde en alle volgende personen 10% korting op congresdeelname.
Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.
Studentenkorting: studenten hebben recht op € 59,- korting.
Voorwaarde is dat er bij de aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.
PIP-abonnees: ontvangen € 30,- korting op hun deelname.
Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.  
Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de Algemene Voorwaarden van Logacom van kracht. Kijk hiervoor op www.logacom.nl.
 
Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:
  1. Bij annulering vóór 5 november 2014 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
  2. Bij annulering tussen 5 november en 12 november 2014 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
  3. Bij annulering na 12 november 2014 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.
 
 
Overige informatie
Logacom BV, www.logacom.nl
T. 020-3203364