Programma 

Hieronder tref u het plenaire programma voor het Congres Transitie en kindermishandeling: aanpak of paniek? op 19 november aanstaande, een overzicht van de informatieve deelsessies vindt u op de pagina Deelsessies.

08.45 uur - Registratie en ontvangst
 
09.30 uur - Opening door dagvoorzitter 
Hester Diderich, mede-initiator Kindcheck en promovenda onderzoek naar Kindcheck, tevens vicevoorzitter NeSPCAN
 
09.45 uur - Het kind is onze zorg 
Lancering van de ASK agenda 
Sinds de oprichting van NeSPCAN in oktober 2013 heeft de ASK / NeSPCAN met haar ambassadeurs en vele experts gewerkt aan de voorbereiding op een gezamenlijke beleidsagenda. Dit is een proces van voortschrijdend inzicht en gezamenlijke inzet. In deze lezing worden de ASK doelen en speerpunten anno 2014 toegelicht.
Peter van der Linden, bestuursvoorzitter ASK (Associatie Stop Kindermishandeling) – NeSPCAN (Netherlands Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect).
 
10.15 Het kind is geen incident. Over het veronachtzaamde belang van veiligheidsmanagement en van risicogestuurde zorg
Bij de huidige aanpak van kindermishandeling binnen het gezin met een hoog risico op terugval ontbreekt het aan twee belangrijke zaken: veiligheidsmanagement en risicogestuurde zorg. Wat is het verschil tussen deze twee invalshoeken en waarom zijn ze beide zo belangrijk?
Drs. Sander van Arum, orthopedagoog/psychotherapeut, hoofd Behandelzaken de Waag Nederland.
 
10.45 uur - IT STARTS WITH ME *
A. Grosse is oprichter van Proud2Bme, een organisatie die op basis van ervaringsdeskundigheid ondersteuning biedt aan professionals in o.a. de zorg, het onderwijs, gevangeniswezen en aan beleidsmakers die betrokken zijn bij de aanpak van kindermishandeling. Het aanbod van Proud2Bme is gestart in Zuid Afrika en heeft inmiddels een internationaal karakter met een groeiend aantal voorzieningen in een aantal Afrikaanse landen, Cambodja en sinds kort ook in Nederland.
Adéle Grosse, founder and executive director, Proud2bME. Also ambassador of ASK.
  
11.15 Koffie- en theepauze
 
11.45 uur - 1e ronde deelsessies: deelsessies 1 tot en met 6
 
12.45 uur - Lunch en bezoek informatiemarkt
13.45 uur - Uitreiking Van Dantzig Penning
De Dries van Dantzig-penning wordt op 19 november 2014 voor de vijfde keer uitgereikt. In 1999 werd de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK) opgericht door Dries van Dantzig, Stan Meuwese en Jan Willems. Het doel was om het thema kindermishandeling hoog op de politieke agenda te krijgen. De actiegroep werd in 2000 een formele stichting, geleid door Dries van Dantzig. Na het overlijden van Van Dantzig in november 2005 liet het bestuur van RAAK ter nagedachtenis een bronzen penning slaan. De penning wordt eens per twee jaar uitgereikt aan een persoon die zich op het gebied van de aanpak van kindermishandeling bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en onderscheiden. Herman Baartman (2006), André Rouvoet (2008), Gemma Kobessen (2010) en Francien Lamers-Winkelman (2012) mochten eerder de prijs in ontvangst nemen. In 2013 is RAAK ontbonden en opgeheven. Het bestuur van RAAK heeft toen ASK NeSPCAN verzocht de tweejaarlijkse uitreiking van haar over te nemen.
Francien Lamers-Winkelman, Emeritus professor en bijzonder hoogleraar Kindermishandeling, tevens erelid NeSPCAN (Netherlands Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect)​. 
 
14.15 uur - Het kind is geen stemgerechtigde
On stage interview door Peter van der Linden en Esmah Lahlah met de heer Rouvoet en de heer Meijer over de vraag wat wij voor kinderen en ouders doen en wat we kunnen doen.
Mr. André Rouvoet, minister voor Jeugd en Gezin en viceminister-president (2007-2010) en tevens minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2010). Thans voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Dhr Henk Jan Meijer, sinds 1 augustus 2000 burgemeester van Zwolle en tevens lid van de VVD. Meijer werd in 1982 raadslid in Den Haag waar hij van 1987 tot 1989 ook fractievoorzitter was van de VVD. Van 1989 tot 2000 was hij wethouder van Verkeer, Binnenstad en Beschermde Stadsgezichten. In 1994 werd hij locoburgemeester van Den Haag. Esmah Lahlah is assistent professor University of Tilburg, tevens secretaris van de NeSPCAN.
 
14.45 uur - Het kind is geen wisselgeld 
De aandacht van vechtende ouders richt zich op de tunnelvisie van het gelijk. Kinderen zijn meestal uit beeld, maar tegelijkertijd worden ze inzet van het gevecht over het gelijk. Het ambacht van de gespecialiseerde GGZ is de kinderen weer te spreken en vanuit hun kijken wat nodig en wenselijk is.
Drs. Martine Groen, psychotherapeut, MfN-registermediator, oprichter Instituut voor Geschillen, expert vechtscheidingen en professionaliteit, tevens ambassadeur ASK.
 
15.15 uur - Theepauze
 
15.45 uur - 2e ronde deelsessies: deelsessie 7 tot en met 12
 
16.45 uur - Afsluitende borrel